آرشیو برای فوریه, 2016

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار سفالسیمانسقف کاذبسنگسایت پلانسکشنستونهفت سین فقط عمرانیش…پیشاپیش نوروز بر بچه های عمران مبارک   هفت سین نوروز   سیم خاردارسیمینوفسنگرسر نیزهسانسلسله مراتبسپاس جناب‏!‏اینم از هفت سین سربازها…پیشاپیش نوروز بر همه سربازان مبارک   هفت سین نوروز   smiling =خندانsoft heart = خوش قلبیseemly = شایستهstunning = بسیار خوبso lovely = بسیار دوست داشتنیsonsy = خوشبختsuccessful = موفقیت آمیزاینم هفت سین بچه های مترجمی زبان، سال […]

موضوع: سرگرمی

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار خارج از مدرسه (کافه)تقلب (چشمهایم برای تو)روز امتحان (روز واقعه)زنگ زیست (معنی عشق)کیف مدرسه (محموله)اولین کسی که معلم از او میپرسد (قربانی)نگاه دانش آموز به معلم (میخواهم زنده بمانم)معلمان مدرسه (جنگجویان کوهستان)زنگ تفریح (حمله به توالت)مدیر مدرسه (پدر سالار)پنج شنبه (خانه دوست کجاست)جلسه معلمان (نقشه قتل دانش آموز)میز آخر (بهشت پنهان)پای تخته (قتلگاه)ورود مدیر مدرسه (تشریفات نظامی)کارنامه های تجدیدی (سالهای دور از خانه)تعطیلات مدرسه […]

موضوع: سرگرمی

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار   پیش بابایی می روم و از او می پرسم: «ازدواج چیست؟»، بابایی هم گوشم را محکم می پیچاند و می گوید: «این فضولی ها به تو نیومده، هنوز دهنت بوی شیر میده، از این به بعد هم دیگه توی خیابون با دخترای همسایه ها لی لی بازی نمی کنی، ورپریده!»، متوجه حرف های بابایی و ربط آنها به سوالم نمی شوم، بابایی می […]

موضوع: سرگرمی

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار    ترول های بامزه و خنده دار   ترول های بامزه و خنده دار  ترول های بامزه و خنده دار  ترول های بامزه و خنده دار  ترول های بامزه و خنده دار  ترول های بامزه و خنده دار  ترول های بامزه و خنده دار  ترول های بامزه و خنده دار  ترول های بامزه و خنده دار    ترول های بامزه و خنده دار  ترول های […]

موضوع: سرگرمی

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار       اردبیل: گار گار    .    .    .    .    تهران:قار قار    .    .    .    .    اصفهان:قارس قارس    .    .    .    .    شیراز:قارو قارو    .    .    .    .    ابادان:چیه کا؟!!تا حالا عقاب ندیدی؟!    .    .    .    .    یزد:قر قر     .    .    .    .    امارات:قارع قارع    .    .    .    .    اسپانیا:قارینول قارینول    .    .    .    .    ایتالیا:قارییانو قارییانو    […]

موضوع: سرگرمی